Efrosinya online dating at line 1 jewish dating phpid

ստեղծում է հայերեն հնչունական համակարգը ճշտորեն արտահայտող, ուսուցանելու, թարգմանելու և դպրություն ստեղծելու նպատակին լիովին հարմար նշագրեր: Նա նորագյուտ տառերը դասավորում է` օգտվելով հունական այբուբենից, տառերին տալիս է անուններ «այբ», «բեն», «գիմ», (որտեղից էլ ծագել են այբուբեն, այբբենարան բսռերը) որոշում է նրանց թվային արժեքները Ա=1, Ժ=10 Ճ=100 և այլն: Հայերենի հնչունական համակարգը որոշելիս Մեսրոպ Մաշտոցը առավելապես նկատի առավ արքունիքում, հոգևորականության շրջանում ձևավորված ատենական հայերենը, որը հենված էր արարատյան խոսվածքի վրա, և որ ինքը գործածում էր աստվածաշունչը բանավոր թարգմանելիս: Մաշտոցը բացասեց վանկային և ձայնավոր և չունեցող համակարգերը, իրավացիորեն հրաժարվեց տառի ձայնային արժեքը փոխող կետիկներից և գծիկներից և հայոց այբուբենի հիմքում դրեց ՄԵԿ ՀՆՉՅՈՒՆ` ՄԵԿ ԳԻՐ սկզբունքը, ընտրեց առավել հարմար հորիզոնական և ձախից աջ գրելաձևը: Բացի այդ նա դրեց հայերենի ուղղագրության հիմքը (օրինակ` թեև ստեղծել էր ը տառը, բայց նկատի առնելով հնչյունի հաճախակի գործածությունը հայերենում, ը տառի գրությունը սահմանափակող կանոն հաստատեց): Նրա ստեղծած գիրը և ուղղագրությունը դարձան ամենից լիարժեքը ժամանակի մյուս գրային համակարգերի շարքում և չհնացան անցած 16 դարերի ընթացում: Միջնադարում ավելացան միայն օ և ֆ տառերը: Մեսրոպ Մաշտոցի, նրա առաջին աշակերտների և Սահակ Պարթևի ջանքերով ծավալվեց թարգմանչաց շարժումը` թարգմանական ծավալուն աշխատանք, եկեղեցու հայացում, երկրի բոլոր մասերում հայկական դպրոցների հիմնադրում, գրչության կենտրոնների ու գրադարանների հիմնում: Թարգմանում էին ոչ միայն կրոնական, այլև փիլիսոփայական և բնագիտական, ժամանակագրական գրքեր: Տառերի գյուտից հետո Մաշտոցը օգնականների հետ շրջագայել է Հայաստանում և այդ ընթացքում հիմնադրել է դպրոցներ, հավաքագրել աշակերտներ, հիմնել վանքեր, որոնք դարձել են դպրության և գիտության կենտրոն: Թերևս նրա շնորհիվ է, որ հայկական վանքերը միշտ եղել են մշակույթի և գիտության կենտրոններ: Նա երեք շրջագայություն է կատարել Արևելյան Հայաստանում և մեկը` Արևմտյան Հայաստանում: Այդ վերջինի ժամանակ նրան պատվով ընդունել է Անատոլիս կուսակալը և նրա մտադրությունների մասին հայտնել Բյուզանդիայի Թեոդոս 2-րդ կայսրին: Նա Մեսրոպ Մաշտոցին շնորհել է «Ակումիտ» (տքնող, արթուն, հսկող) պատվավոր տիտղոսը, սակայն զրկել է գործունեության իրավունքից: Մաշտոցը իր օգնականների մի մասի հետ մեկնել է Կ.Պոլիս, բանակցել կայսրի և հունաց պատրիարք Ատտիկոսի հետ և ստացել է հայ երեխաներին մայրենի լեզվով կրթելու և հայ հոգևորականների դասեր հաստատելու կայսրական իրավունք: Դրանից հետո նա Արևմտյան Հայաստան վերադառնալով` այստեղ նույնպես հիմնում է հայկական դպրոցներ և մշակույթի կենտրոններ: Ըստ Կորյունի, Արևելյան Հայաստանում կատարած երրորդ շրջագայության ժամանակ նա «Սկսեց Տիրոջից իրեն շնորհվածի համեմատ նշագրեր հորինել վրացերեն լեզվի համար» (Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, 1962, էջ 110): 431 թ. Overall, the alertness aid was perceived as being effective.

bathroom-blowjob

bathroom-blowjob

The principle languages of the monograph are Russian and English.

Each chapter can be read, used and lectured independently. All 22 volumes will be prepared and published by the Members of TDK EDITORIAL COLLEGIUM under the general editorship of Professor Mark Karamian and his devoted students. Results: The pilots flew an average of 149.0 hours over 3-months.

kekij.parkmeshera.ru

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>